Baumgartner Herbert

Adresse: Stauraczgasse 8/2
1050 Wien
Telefon: 01/952 43 94, 0699/19 52 43 94
E-Mail: herbert.baumgartner@chello.at
Branchen: Drehbuch, Drehbuchautoren, Filmsynchronisation
Info: Drehbuch, Drehbuchautoren: Industriefilme, Dokumentarfilme. Filmsynchronisation: Synchrontextautor, Dialogregisseur.

Anzeige